Suport

Gestió dels teus tiquets de suport. HAS DE REGISTRAR-TE EN AQUESTA PLATAFORMA PER PODER ENVIAR TICKETS DE SUPORT. Només rebrem els tiquets enviats a través del tauler de control del teu compte dins aquesta web de suport. No funcionaran les vostres dades d’accés a la Plataforma Fisiomap CFC